TIN HOTChung Cư HUD3 Nguyễn Đức CảnhThông báo chuyển trụ sở

Mẫu xác nhận bảng lương

Cập nhật ngày 12/09/2017

Mẫu xác nhận bảng lương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------***--------

 

GIẤY XÁC NHẬN

 

Kính gửi: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hoàn Kiếm

 

Công ty ……. xin xác nhận thông tin về chức vụ, thu nhập của ông/bà ….. như sau:

Ông/Bà:  ……                                      Sinh ngày: …/…./…..

CMND số: ………….. do Công an Hà Nội cấp ngày …./…../……..

Hiện tại đang công tác tại: …………….

Thời gian công tác: … năm (từ …. Tháng ….. năm …… theo Hợp đồng lao động/Quyết định số …… ngày …..)

Chức vụ hiện tại: ……

Mức lương nhận được hàng tháng: …..

Thu nhập bình quân hàng tháng: …………..

Hình thức trả lương: ….

Công ty…….cam kết những nội dung trên đây là hoàn toàn chính xác và chịu mọi trách nhiệm về những thông tin cung cấp cho Ngân hàng

                                                                                                                                                Trân trọng!

                                                                                        Hà Nội, ngày … tháng …. năm 2014

                                                                                             XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY …..

                                                                                                                  NGƯỜI ĐẠI DIỆN

 

hudvn.com.vn/mo-ban-chung-cu-a10-nam-trung-yen-cau-giay-ha-noi/sp62


HỖ TRỢ PHÁP LÝ

0966.939.636
KÝ GỬI CĂN HỘ